Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIKAT ZAKŁAD GASTRONOMICZNO NOCLEGOWY.

UNIKAT ZAKŁAD GASTRONOMICZNO NOCLEGOWY dokona wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r./Dz. Urz. UE I.119 z 04-05-2016 zwanym dalej RODO

Informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma UNIKAT ZAKŁAD GASTRONOMICZNO NOCLEGOWY Ireneusz Bochenko 17-230 Białowieża
 1. Stoczek 39
 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem:
  a/ rezerwacji pokoju hotelowego Art. 6 ust 1 lit a  RODO- zgoda osób której dane dotyczą
  b/ realizacja umowy usługi hotelowej Art. 6 ust 1 lit b RODO- celem zawarcia umowy
  c/ obsługa składanych zapytań przychodzących elektronicznie Art. 6 ust 1 lit a RODO- zgoda osoby której dane dotyczą
  d/ marketing usług administratora danych administratora Art. 6 ust 1 lit a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dotyczą

e/ zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w hotelu poprzez zbieranie numeru telefonu osoby korzystającej z usług hotelarskim Art. 6 ust 1 lit f RODO f/

w celu wypełnienia obowiązku prawnego/ wystawianie faktury za usługi/ Art. 6 ust 1

lit c RODO

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a/ firmy świadczące usługi marketingowe/ dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej/

b/ dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych/ dotyczy osób które złożyły rezerwację, są stroną umowy/

c/ podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

d/ dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich/ jeżeli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacji/

 1. Dane osobowe będą przechowywane :

a/ dotyczące składanych zapytań- 30 dni od zakończenia korespondencji

b/ dotyczących składanych rezerwacji- 12 miesięcy od daty rezerwacji

c/ dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie potrzebne do wystawienia

 faktury – 5 lat od następnego roku w którym miał miejsce pobyt w hotelu.

d/ przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dotyczy

e/ numery telefonów, dane osoby towarzyszącej – do 30 dni.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować;

a/ odmową realizacji usługi hotelarskiej

b/ odmową rezerwacji- w przypadku rezerwacji pokoju.